Lễ kỷ niệm ngày truyền thống- ngày giỗ danh nhân Đào Duy Từ. Thầy và trò Trường tiểu học Đào Duy Từ- Phường 08- Tp Tuy Hòa- Phú Yên đã tổ chức một hoạt động hết sức ý nghĩa để tôn vinh danh nhân Đào Duy Từ mà trường vinh hạnh được mang tên!
     Một trong những hoạt động có ý nghĩa cao cả về bài học làm người cho chúng ta mà thầy, cô và tất cả các trò của trường tiểu học Đào Duy Từ đã tổ chức vào đúng ngày giỗ của cố cụ ông Dào Duy Từ, lúc 07h30 ngày 04/12/2017, nhằm ngày 17/10/1634- 17/10/2017 âm lịch !

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ NGÀY GIỖ CỤ ĐÀO DUY TỪ