Ngày 28 tháng 10 năm 2017, trường tiểu học Đào Duy Từ tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học - cấp trường.

     Một số hình ảnh về cuộc thi